Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa

Problematika přeložení zaměstnance k výkonu práce v jiném místě je trochu komplikovaná a než si uvedeme vzor takovéto dohody, nejprve se na tuto problematiku podíváme trochu teoreticky.

Datum publikace:11.07.2019
Autor:Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová

Ukončení podnikání (text)

Problematika přeložení zaměstnance k výkonu práce v jiném místě je trochu komplikovaná a než si uvedeme vzor takovéto dohody, nejprve se na tuto problematiku podíváme trochu teoreticky.

Místo výkonu práce

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel touto dohodou přeloží zaměstnance na jiné místo výkonu práce, je nejprve nutné zmínit, že místo výkonu práce je podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce jednou z nezbytných náležitostí pracovní smlouvy. Místo výkonu práce je tak důležité pro případné cestovní náhrady při vyslání zaměstnance na pracovní cesty. Dále je důležité vědět, že místem výkonu práce může být konkrétní adresa, obec, kraj i Česká republika. Prakticky však záleží na druhu sjednané práce. Například pro obchodní zástupce pravděpodobně nebude místem výkonu práce konkrétní adresa, ale například spádový region.

Přeložení

Zaměstnanec tedy vykonává svoji práci v místě, které má uvedené v pracovní smlouvě. Pokud však nastanou nezbytné provozní důvody, má zaměstnavatel podle § 43 zákoníku práce právo přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě. Avšak to je možné pouze se souhlasem zaměstnance a navíc v rámci zaměstnavatele.

Při přeložení má přeložený zaměstnanec na novém pracovišti zpravidla nového vedoucího, který mu zadává pracovní úkoly, ale také jeho práci řídí, organizuje a kontroluje.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Dohoda o přeložení zaměstnance do jiného místa

Poznámky pod čarou:

Přílohy

Související články

Funkcie