Škoda v pracovním právu

Škodou rozumíme jakoukoliv majetkovou újmu, a to nejen škodu skutečnou, ale také se jedná o ušlý zisk.

Datum publikace:06.11.2019
Autor:Ing. Kateřina Votavová
Právní stav od:01.01.2019

Škodou rozumíme jakoukoliv majetkovou újmu, a to nejen škodu skutečnou (což můžeme vyložit jako jasně definovanou hodnotu, o kterou se snížil majetek poškozeného), ale také se jedná o ušlý zisk (tedy částku, o kterou by se zvýšila hodnota majetku poškozeného, ale v důsledku způsobené škody se tak nestalo). Za vzniklou škodu je odpovědný ten, kdo ji způsobil. Jako první definuje v tomto ohledu zákoník práce prevenci, kdy je zaměstnavatelovou povinností zajistit takové podmínky, aby se na pracovišti předcházelo vzniku škod. Stejně tak je povinností zaměstnance chovat se na pracovišti tak, aby nedocházelo ke škodám. Odpovědnost zaměstnance za škodu Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem k produktu Práce a mzdy.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup k produktu Práce a mzdy si můžete objednat zde:

Kompletní přehled obsahu produktů, služeb a funkcí najdete v části O PORTÁLU.

Poznámky pod čarou:

Související články

Související vzory smluv

Funkcie

Partneři

--%>