Uzavření daňové evidence v případě ukončení samostatné činnosti fyzické osoby

Při ukončení samostatné výdělečné činnosti má poplatník povinnost provést uzavření daňové evidence a upravit základ daně dle ustanovení zákona o daních z příjmů. V těchto ustanoveních je uvedena povinnost zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů, a to ke dni předcházejícímu dni ukončení činnosti.

Datum publikace:28.01.2019
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2019

Při ukončení samostatné výdělečné činnosti má poplatník povinnost provést uzavření daňové evidence a upravit základ daně dle ustanovení § 23 odst. 8 písm. b) bodu 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění (dále jen „ZDP“) v návaznosti na ustanovení § 7b odst. 4 ZDP. V těchto ustanoveních je uvedena povinnost zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů, a to ke dni předcházejícímu dni ukončení činnosti. Jedná se o zjednodušenou formu inventarizace majetku, tj. porovnání skutečného stavu s evidenčním stavem. Úpravu základu daně při ukončení samostatné výdělečné činnosti si ukážeme na příkladu: Příklad č. 1: Poplatník se rozhodl k datu 1. 11. 2018 ukončit svoji činnost. K datu ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

Tento článek si můžete přečíst také v 7denním testování:

Registrace

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Milena Grygarová

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie